Identifying and reacting Phishing Attempts

Този урок цели да запознае потребителите с измамите в интернет и предоставя базови насоки и мерки за реагиране на фишинг измамите.