Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και επεξεργασία βασικών ρυθμίσεων

Αυτό το μάθημα:

  • δημιουργήθηκε από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού ΚΓ’-Αγίου Σπυρίδωνα Β’, Κύπρου, με την καθοδήγηση δασκάλας του σχολείου,
  • επιμελήθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.


Last modified: Friday, 20 July 2018, 8:42 AM