Борба с цифрова изолация
Ученици  обуават  възрастните членове на своите семейства, в безопасно  и творческо използване на  интернет простарнството

на EduWeb!

Проектът EduWeb, има за цел да засили сътрудничеството между училищата и образователните институции в цяла Европа с цел борба с цифровото изключването на възрастните по отношение на използването на Интернет. Учениците обучават  възрастните членове на своите семейства, в безопасно   и творческо използване на  Интернет простарнството.

Последни новини

Последни курсове

Click to listen!