Борба срещу дигиталната изолация
Ученици обучават възрастните членове на техните семейства на безопасно и креативно сърфиране в интернет пространството

на EduWeb!

Проектът EduWeb се стреми да подобри сътрудничеството между училищата и образователните институции в цяла Европа с цел борба срещу цифровото изключване на възрастните хора по отношение използването на интернет. В тази връзка ученици ще обучават възрастните членове на техните семейства на безопасно и креативно сърфиране в интернет пространството.

Click to listen!