Борба с цифрова изолация
Ученици обучават възрастните членове на своите семейства, в безопасно и творческо използване на Интернет прострaнството

на EduWeb!

Проектът EduWeb, има за цел да засили сътрудничеството между училищата и образователните институции в цяла Европа с цел борба с цифровото изключването на възрастните по отношение на използването на Интернет. Учениците обучават  възрастните членове на своите семейства, в  безопасно  и  творческо използване на   Интернет простарнството.

Последни новини

Click to listen!