Борба срещу дигиталната изолация
Ученици обучават възрастните членове на техните семейства на безопасно и креативно сърфиране в интернет пространството
Click to listen!