Борба срещу дигиталната изолация
Ученици обучават възрастните членове на техните семейства на безопасно и креативно сърфиране в интернет пространството

Новини

Click to listen!