Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού
Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά αναλφάβητους ενηλίκους στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου
Click to listen!